top of page

VÅR POLICY

Vi arbetar med att tillgodose våra kunders behov av konstruktion och tillverkning av elektrisk utrustning genom flexibla lösningar och kvalitetsprodukter.

KRAV

Genom att arbeta förtroendefullt tillsammans med våra kunder  vill vi vara det bästa valet av leverantör 

gällande vårt erbjudande av produkter och tjänster.

 

Vi anskaffar komponenter till våra produkter via tillverkare med erkänt hög kvalitet. 

Vi prioriterar att arbeta med kvalitetsmål som avser produkt, dokumentation och leveranssäkerhet och arbetar ständigt med att bli bättre genom att mäta våra framsteg.

 

 

Vår kvalitetspolicy omfattar hela organisationens kvalitetsarbete från högsta ledningen till varje enskild medarbetare.

FOKUS PÅ

Att mäta kundtillfredsställelse genom att systematiskt behandla och åtgärda

reklamationer. Vi vill att våra kunder ska känna förtroende och trygghet.

Samarbete med leverantörer och utvärdering av deras leveranssäkerhet och kvalitet. Vi levererar resultat med kvalitet som högsta prioritet.

Säkerställa kvalitet i arbetet, både i grupp och som individer genom att analysera våra arbetsprocesser.

Att ta lärdom i arbetet och dela med oss utav kunskaper och erfarenheter.

Policy, fokus på
bottom of page